Maatschappij

De verwachting is dat in de komende jaren het aantal MDD patiënten substantieel zal toenemen. In 2006 heeft ‘The European Brain Council’ aangegeven dat ongeveer 9 % van de Europese bevolking in meer of mindere mate lijdt aan depressie. Het WHO heeft in 2004 aangegeven dat het aantal patiënten dat een depressie heeft significant zal toenemen en dat in 2030 de aandoening depressie op de eerste plaats zal staan in de rij van meest voorkomende ziektes.

Dit heeft grote gevolgen voor de samenleving omdat de ziekte depressie een grote impact heeft op onder meer het functioneren van de patiënt op economisch en sociaal vlak. De productiviteit van een MDD patiënt is duidelijk lager dan gemiddeld, het ziekteverzuim is hoog en de mogelijkheid om diens baan te verliezen is groter. MDD patiënten voelen zich namelijk naast het feit dat ze uiteenlopende klachten hebben, bijvoorbeeld vaak (sterk) vermoeid, hebben last van slapeloosheid en moeite om zich te concentreren. De economische kosten van MDD zijn daardoor zeer substantieel te noemen. Daarnaast kunnen MDD patiënten veelal ook niet adequaat functioneren binnen de gemeenschap waarin zij leven en is, zoals hierboven al aangegeven, de kwaliteit van leven sterk verminderd, met alle gevolgen van dien voor met name de familie- en gezinssituatie.

Het traject naar herstel voor een MDD patiënt is gemiddeld genomen een langdurig proces. Daarbij komt dat de kans van MDD patiënten op het krijgen van onder andere hart- en vaatziektes, diabetes en alzheimer geschat wordt op tussen de 4 en 6 keer zo groot is als niet MDD patiënten (comorbiditeit).

Kortom kan worden geconcludeerd dat een objectieve test voor de huisarts in de eerste lijn ervoor kan zorgen dat het traject naar diagnose kan worden verkort en dat dit traject voor patiënten positiever kan zijn en met minder emotionele stress gepaard zal gaan. Verder kan er door BrainScan een kostenbesparing worden gerealiseerd binnen de gezondheidszorg.Let op! Uw webwinkel wordt momenteel door middel van een iframe getoond. Hierdoor kan Google uw webwinkel niet indexeren en ontstaan er problemen tijdens het bestelproces. Bekijk hier de correcte instellingen.