Belang patiënt

In Nederland krijgen jaarlijks ca. 400.000 mensen een angststoornis en worden jaarlijks ca. 350.000 mensen depressief. Het is dus een ziekte waarmee we allemaal wel eens te maken hebben/krijgen in onze (directe) omgeving. Het is op dit moment helaas de ervaring van patiënten dat het soms lang duurt voordat de correcte diagnose hiervoor wordt gesteld. Zij worden uitgebreid onderzocht voor allerlei vermomde symptomen van MDD zoals o.a. buikklachten en vermoeidheid. Doordat de symptomen van MDD per patiënt sterk kunnen verschillen is het voor de huisarts lastig om de diagnose MDD vroeg te kunnen stellen. Hij herkent in eerste instantie de meer fysieke klachten en kiest daarbij voor, zoals later blijkt, onnodige diagnostiek en een symptoom bestrijding met geneesmiddelen. Wat er werkelijk aan de hand is, namelijk een MDD, wordt pas in een later stadium onderkend. Patiënten weten al die tijd niet wat er precies met ze aan de hand is terwijl de klachten heel reëel zijn en zij gaan vaak door een hele medische molen. Zij voelen zich veelal niet serieus genomen en onbegrepen.

Bij het vermoeden van een MDD, schrijven huisartsen zelf antidepressiva voor conform de richtlijnen van het NHG. Bij het niet aanslaan van de therapie en/of complicaties wordt doorverwezen naar een specialist in de tweede lijn (GGZ, psychiatrie). Er wordt dan een zgn diagnose behandel combinatie (DBC) geopend, daar wordt de diagnose MMD gesteld via (subjectieve) vragenlijsten waaronder de Hamilton Scale for Depression (HAM-17) die de mate van depressie aangeeft. Het openen van een DBC is een relatief dure manier van diagnosticeren en behandelen.

Het ontstaan van een depressie bij ouderen is een vaak onopgemerkt langzaam sluipend fenomeen. Het wordt vaak niet herkent of toegeschreven aan andere ziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten en reuma. Doordat depressie zo vaak gepaard gaat met deze andere ziekten vergeten we dat depressie misschien wel eens een belangrijke oorzaak hiervan kan zijn in plaats van het gevolg. We hebben geaccepteerd en vinden het inmiddels heel gewoon dat ouderen nu eenmaal wat matter zijn. In Nederland zijn er 2,3 mio mensen ouder dan 65 jaar, hiervan bestaat het sterke vermoeden dat ca. 20 % lijd aan verborgen depressie. Een depressie blijkt vaak vooraf te gaan aan neurodegeneratieve ziekten zoals Alzheimer en Parkinson. Het is dus van belang om depressie bij ouderen zo snel mogelijk te behandelen om daarmee de kans op alle andere ziekten te verlagen.

Door BrainScan kan bij vermoeden van een MDD relatief snel en gemakkelijk, met behulp van ochtendurine, een diagnose worden gesteld. Dit is een groot voordeel voor patiënten en voor de huisarts omdat een vroegtijdige diagnose het algemeen herstel spoediger en makkelijk laat verlopen. Dit werkt bovendien sterk kostenbesparend doordat 1) er naar verwachting minder onnodige diagnostiek plaats vindt 2) depressie eerder behandeld en genezing sneller plaatsvind 3) de depressie geassocieerde ziekten zullen afnemen. Naar verwachting zal dit forse besparingen gaan opleveren in de gezondheidszorg.Let op! Uw webwinkel wordt momenteel door middel van een iframe getoond. Hierdoor kan Google uw webwinkel niet indexeren en ontstaan er problemen tijdens het bestelproces. Bekijk hier de correcte instellingen.